Để liên hệ với chúng tôi về các vấn đề liên quan đến ẩm thực vui lòng liên lạc theo các thông tin sau đây:

Organization:Cng Ty T Vn Sc Khe L Ch Linh

Street:35, Duong so 27, P. Son Ky, Thành Phố Hồ Chí Minh., 700000

Name:Linh Ly Chi

Phone:+84.902862950

Email:tuvansuckhoe.tv@gmail.com