Để đảm bảo quyền lợi của quý độc giả khi tham khảo các thông tin tại 7monngonmoingay.info chúng tôi xin đưa ra chính sách bảo mật dưới đây.

  • Chúng tôi không thu thập bất cứ thông tin nào của khách hàng khi khách hàng chỉ xem web mà không sử dụng tính năng nào khác tại web.
  • Nếu khách hàng sử dụng tính năng bình luận trên website này, khi đó quý khách cần cung cấp : Tên, mail, địa chỉ website.
  • Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên trang web này nếu không được phép. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ được bảo vệ. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng với mục đích liên lạc với bạn để thông báo các thông tin cập nhật của 7monngonmoingay.info như bản tin nóng, chương trình khuyến mại qua email. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ ai sử dụng ngoài trừ 7monngonmoingay.info và các trường hợp mở rộng cần thiết để bạn có thể tham gia vào những trang web khác (những nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các công ty quảng cáo) và/ hoặc theo yêu cầu bởi luật pháp. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, công ty quảng cáo, các công ty đối tác liên quan, thì chúng tôi cũng yêu cầu họ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như cách chúng tôi thực hiện.

Sử dụng thông tin thu thập của khách hàng

  • Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của quý khách cung cấp vào mục đích liên hệ lại với quý khách để tư vấn cho quý khách.
  • Ngoài ra chúng tôi sẽ không sử dụng vào bất cứ mục đích nào khác.

Bảo mật thông tin khách hàng đã cung cấp

  • Những thông tin sau: Tên , mail, địa chỉ website (cung cấp khi bình luận) chúng tôi sẽ công khai hiển thị trên website này.
  • Những thông tin quý khách cung cấp khi sử dụng form “Tư vấn xây dựng” thì chúng tôi sẽ sử dụng lại : Tên vào mục đích đăng lại nội dung tư vấn của chúng tôi trên tại website này. Tên của quý vị cần tư vấn sẽ được hiển thị công khai trên web này.
  • Các thông tin còn lại chúng tôi sẽ bảo mật tuyệt đối cho quý khách.

Lưu ý: Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật này chỉ được áp dụng tại website 7monngonmoingay.info. Nó không bao gồm hay liên quan bất cứ bên thứ ba nào khác.